Правила користування

Правила
користування науково-педагогічною бібліотекою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

І. Загальне положення
1.1. Правила користування науково-педагогічною бібліотекою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (далі Примірні правила) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених Наказом Міністерства культури і мистецтв від 05.05.99 №275, «Примірного положення про науково-педагогічну бібліотеку обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти».
1.2.    Правила користування науково-педагогічною бібліотекою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (далі Бібліотекою) — це документ, що встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів,
доступ до фондів Бібліотеки, права і обов'язки користувачів та Бібліотеки.
1.3.    Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, в читальному залі. 
1.4. Право користування Бібліотекою ТОКІППО мають: педагогічні, науково-педагогічні кадри, співробітники ТОКІППО, слухачі курсів, бібліотекарі, а також спеціалісти 
суміжних галузей, які за родом своєї діяльності потребують використання її інформаційних ресурсів.
2. Порядок запису до бібліотеки
2.1. Запис співробітників ТОКІППО та слухачів курсів до Бібліотеки здійснюється при наявності паспорта.
2.2. Користувачі інших установ записуються до Бібліотеки (з правом користування документами тільки в читальному залі) при наявності паспорта.
2.3. На підставі поданих документів на кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.
2.4. Під час запису до Бібліотеки користувачі мають ознайомитися з «Правилами користування науково-педагогічною бібліотекою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти» та підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (реєстраційній картці).
3. Порядок користування бібліотекою
3.1. Бібліотека безплатно надає користувачам повну інформацію про склад бібліотечних фондів за допомогою системи каталогів і картотек (в традиційній або електронній формі); консультаційну допомогу в пошуку джерел інформації; документи або їх копії з бібліотечного фонду та через МБА у тимчасове користування. Додаткові види послуг, що надає Бібліотека, можуть бути платними (рішення про впровадження платних послуг ухвалюється керівництвом ТОКІППО).
3.2.    Користувач повинен уважно переглянути відібрані для роботи документи і
повідомити працівника Бібліотеки про виявлені дефекти.
3.4. Заборонено робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати документи.
3.5. Щорічно у Бібліотеці здійснюється перереєстрація користувачів. 
3.6. Під час проведення перереєстрації, а також на час відпустки читач, який користується персональним абонементом, зобов'язаний повернути або пред'явити бібліотекарю для продовження терміну користування всі документи, які зафіксовані за ним обліковими документами Бібліотеки.
3.7. У разі звільнення з ТОКІППО або закінчення курсів підвищення кваліфікації користувач зобов'язаний повністю розрахуватися з Бібліотекою.
3.8.  Графік роботи бібліотеки : понеділок – четвер, з 8.00 – 17.00 
                                                     п’ятниця, з 8.00 – 16.00
                                                     Вихідні дні : субота, неділя.
4. Порядок користування читальним залом
4.1.    Слухачі усіх форм курсів підвищення кваліфікації, а також користувачі з інших організацій, користуються документами з фондів Бібліотеки лише в читальному залі.
4.2. Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
4.3. Документи з читального залу можна виносити з метою копіювання, за наявності паспорта.   
4.4.  Документи на електронних носіях переглядаються на комп’ютері читального залу, або в комп’ютерних класах інституту.
5. Порядок користування абонементом
5.1. Право користування персональним абонементом надається співробітникам, які постійно працюють у ТОКІППО.
5.2.    За кожний документ, отриманий на персональний абонемент, користувач розписується в читацькому формулярі або в документі, який його замінює. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється. Не дозволено виносити з Бібліотеки документи, не записані у читацькому формулярі.
5.3. Рідкісні та цінні документи, альбоми, атласи, довідкові та поліграфічні видання, нові надходження літератури, періодичні видання поточного року, а також документи, які Бібліотека ТОКІППО має в одному примірнику, видаються для роботи лише в читальному залі.
6. Правила та обов'язки користувачів 
6.1. Користувач має право:
6.1.1)    отримувати в тимчасове користування документи або їх копії з фонду Бібліотеки;
6.1.2) отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
6.1.3) проводити пошук документів у автоматизованому режимі;
6.1.4) брати участь у заходах, що проводить Бібліотека;
6.1.5) вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про його особу та перелікудокументів, якими він користувався;
6.1.6) оскаржувати дії бібліотечних працівників, що обмежують права користувача, у керівництва ТОКІППО.
6.2. Користувач зобов'язаний:
6.2.1) дотримуватись правил користування Бібліотекою;
6.2.2) дбайливо ставитися до документів та довідково-бібліографічного апарату;
6.2.3) під час відвідування Бібліотеки повідомляти бібліотекаря про наявність у нього особистих документів;
6.2.4) не порушувати порядку розстановки документів у фонді відкритого доступу;
6.2.5) повертати документи не пізніше встановленого терміну;
6.2.6)    у разі втрати або пошкодження бібліотечних документів користувач зобов'язаний (протягом 2-х місяців) відшкодувати втрату: примірником того самого видання, якісною копією з нього, виданням, рівноцінним за змістом, і вартістю (за визначенням завідувача Бібліотеки) або відшкодувати їхню ринкову вартість;
6.2.7) дотримуватися в приміщенні Бібліотеки тиші та гідної поведінки;
6.2.8) повідомити Бібліотеку в разі зміни місця проживання, контактного телефону, переходу на інше місце роботи, закінчення терміну навчання в аспірантурі, вищому навчальному закладі.
7. Обов'язки та права бібліотеки
7.1.    Бібліотека зобов'язана:
7.1.1) оперативно задовольняти запити користувачів;
7.1.2) інформувати про всі види послуг, які надає Бібліотека;
7.1.3) вести якісну консультативну роботу, надавати допомогу у пошуку необхідних джерел інформації;
7.1.4) вивчати інформаційні потреби користувачів;
7.1.5)    здійснювати контроль за своєчасним поверненням у Бібліотеку документів,
виданих користувачам;
7.1.6) забезпечувати високу культуру обслуговування;
7.1.7) не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;
7.1.8) проводити один раз на місяць санітарний день.
7.2.    Бібліотека має право:
7.2.1)    ознайомлюватися з темами науково-дослідних робіт, отримувати від структурних підрозділів ТОКІППО матеріали та відомості, які необхідні для вирішення завдань, що стоять перед Бібліотекою;
7.2.2) після закінчення терміну користування бібліотечними документами вимагати від користувача їхнього повернення;
7.2.3) у разі відмови користувача розрахуватись з Бібліотекою відповідно до вимог даних правил (відшкодування вартості неповернених або зіпсованих користувачем бібліотечних документів) виносити цей конфлікт на розгляд керівництва ТОКІППО;
7.2.4)    позбавляти користувачів права користування бібліотечним фондом за порушення правил користування Бібліотекою ТОКІППО;
7.2.5)    вимагати від користувачів відшкодування за нанесені Бібліотеці збитки згідно з п.6.2.6 цих правил.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти