Нормативна база

Закони України:

«Про освіту»;

«Про вищу освіту»;

«Про наукову і науково-технічну діяльність»;

«Про наукову і науково-технічну експертизу»;

«Про наукові парки»;

«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

«Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво»;

«Про авторське право і суміжні права»;

«Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції».

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 18 лютого 1997 р. N 174 «Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

від 07.04.98 N 469 «Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ»;

від 01.08.2007 р. N 995 Деякі питання реалізації Закону України Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій;

від 04.06.2008 р. N 520 “Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер”.

Накази Міністерства освіти і науки України:

Наказ МОН України від 11.01.2016 № 4 «Про затвердження переліків проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних розробок)»

Наказ МОН України від 23.06.2015 № 672 «Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2014 році»

Наказ Міністерства №105 від 09.02.2015 “Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ у 2015 році та формування тематичних планів”

Наказ Міністерства № 93 від 04.02.2015 «Про затвердження персонального складу Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію та Секцій Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки»

Наказ Міністерства № 1425 від 03 грудня “Щодо проведення експертизи науково-дослідних робіт”

Наказ Міністерства № 1424 від 02.12.2014 “Щодо діяльності Ради проректорів”

Наказ Міністерства № 1359 від 24.11. 2014 «Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2014 рік»Наказ Міністерства № 1243 від 31.10.2014 “Про результати конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок”

Наказ Міністерства № 916 від 08.08.2014 “Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок”

Наказ Міністерства від 14.05.2014 № 591 «Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2013 році»

Наказ МОН України від 30.10.2015 № 1124 «Про призначення персональних стипендій студентам вищих навчальних закладів»

Наказ МОН України від 22.10.2015 № 1098 «Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2015/16 навчальний рік»

Наказ МОН від 13.10.2015 № 1079 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році»

Наказ МОН України від 28.04.2015 № 493 «Про проведення Х Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії»

Наказ Міністерства № 1300 від 12.11.2014 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0401 «Природничі науки», 0503 «Розробка корисних копалин», 0505 «Машинобудування та матеріалообробка», 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати», 0513 «Хімічна технологію та інженерія», 0601 «Будівництво та архітектура», 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»
Наказ Міністерства № 1315 від 13.11.2014 “Щодо проведення регіональних нарад-семінарів”Лист Міністерства № 1/9-579 від 07.11.2014 “Щодо участі у проекті ТЕМПУС INNOLAB”Наказ Міністерства № 1286 від 10.11.2014 “Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2014/15 навчальний рік”

Наказ Міністерства № 1252 від 03.11.2014 р.«Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів на І семестр 2014/2015 навчального року

 

Листи Міністерства освіти і науки України:

Лист МОН від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

Лист МОН України від 08.02.2016 № 1/9-67 «Про завершення верифікації переліку спеціальностей, з яких вищі навчальні заклади готові в 2016 році здійснювати прийом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за бюджетні кошти»

Лист МОН України від 19.10.2015 № 1/9-491 «Про формування Плану проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2016 році»

Лист Інституту модернізації змісту освіти від 13.10.2015 № 2.1/10-513 «Щодо проведення Міжнародного конкурсу наукових робіт «Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії»

Лист МОН України від 06.04.2015 № 1/9-173 «Про виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2015 року № 166»Наказ Міністерства № 47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2015 року за №132/26577Наказ Міністерства № 83 від 02.02.2015 «Щодо внесення змін до наказу МОН від 16.12.2014 № 1474 «Щодо обсягу державного замовлення»Лист Міністерства №1/9-32 від 26.01.2015 «Щодо одночасного зайняття або суміщення посад у вищому навчальному закладі»Наказ Міністерства № 1555 від 31.12.2014 «Про підсумки Міжнародного студентського турніру з історії»Наказ Міністерства № 1474 від 16.12.2014 «Щодо обсягу державного замовлення»Наказ Міністерства № 1405 від 28. 11. 2014 «Про виплату стипендій Президента України переможцям IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»

Лист Міністерства № 1/9-616 від 28.11.2014 «Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів»

 

Інші нормативно-правові документи:

Державний Стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95

Нормативно-правові акти і документи, що регламентують підготовку наукових кадрів в Україні

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Перелік наукових електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту” Постанова КМУ № 656 від 19.08.15 року

Угода (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво

Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи. Лист МОН України від 11.11.2014 № 1/9-586

Про заходи щодо активізації науково-технічної та інноваційної діяльності в області. Наказ департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 06.11.2014 № 351

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.03.2013 за № 488/23020

Щодо розміщення інформації про інноваційні освітні проекти на електронних освітніх ресурсах НАПН України. Лист НАПН України від 02.04.2013 № 2-7/108

Паспорт інновації у системі загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 N 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 N 1352) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за N 2111/22423

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад . Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 № 114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 № 1054). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2009 р. за № 1217/17233

 

Оголошення про конкурс

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти