Конференції

27-28 травня 2021 р. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта-2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації” (інформаційний лист, програма)
20 травня 2021 р. І Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в освіті: перспективи розвитку”(інформаційний лист, програма)

07 червня 2021 року Всеукраїнська науково-практична конференція «V Ґеретівські читання», що приурочена пам’яті Ігоря Ґерети (інформаційний лист, програма)

04-05 червня 2020 р.  Міжнародна науково-практична конференція “Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища” , буклет

29 квітня 2020 року Всеукраїнська науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКА ХАРТІЯ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ – ЦІННІСНИЙ БАЗИС ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

09-10 квітня 2020 р. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності”

3 грудня 2019 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Наукові знання: історія становлення та перспективи розвитку”

27 вересня 2019 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція “Передові наукові дослідження в Україні”

11-12 квітня 2019 р. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»

28-29 березня 2019 р. «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ»

20 лютого 2019 р. «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика»

12 грудня 2018 р. Обласна веб-конференція «Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) – запорука розвитку нації України»

20-21 листопада Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена до 100-річчя від проголошення Західноукраїнської
народної республіки. ‘Трансформація концепцій українського державотворення: передовий науковий досвід.’

20 листопада 2018 р. Регіональна науково-практична конференція «Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами»

14 листопада 2018 р. Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої 100-річчю заснування Академії Наук України. «Трансформація українських наукових парадигм упродовж ХХ-ХХІ ст.» 

1 листопада 2018 р. “Трансформація концепцій українського державотворення: передовий науковий досвід.”

31 жовтня 2018 р. “Трансформація української педагогічної концепції на початку ІІІ тисячоліття”

27 вересня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»

26 вересня 2018 р. Другі Ґеретівські читання

24 – 26 травня 2018 року – «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього»

інтернет-конференція – Всеукраїнські педагогічні читання з проблеми «Олександр Захаренко у діалозі з сьогоденням»

4 квітня 2018 – «Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку»

3-4 квітня 2018 – «Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти»

28-29 березня 2018 – «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект»

28 лютого 2018 – «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика»

14 грудня –«Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

7-8 грудня 2017 – «Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи»

30 листопада 2017 – «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді»

24-25 листопада 2017 – «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій»

23 – 24 листопада 2017 – «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи»

16 листопада 2017 – Відкрита освіта та соціальна комунікація: світоглядні та інструментально-технологічні аспекти реалізації

27 жовтня 2017 – «Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції»

24 жовтня 2017 – «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»

20 жовтня 2017 – “Сучасні педагогічні дослідження в Україні”

20 жовтня 2017 – Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сусасній освіті

19 – 20 жовтня 2017 – «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»

12-13 жовтня 2017 – «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи»

19 – 20 вересня 2017 – «Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку»

20-21 квітня 2017 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2017: суспільно-географічні аспекти»

02 березня 2017 – Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Віктор Гюго і світова культура»

12-17 грудня – науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2016»

11-12.12.2016 – І Всеукраїнська наукова шкільна конференція від збірника наукових і творчих досягнень школярів

«Крок у науку»

26.11.2016 – Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

24.11.2016 – Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціалізація особистості: теорія та практика”

17.11.2016 – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

18.11.2016 – ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами»

10-11.11.2016 – ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція „Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку

післядипломної педагогічної освіти України”

10-11.11.2016 – міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку»

8-09.11.2016 – Міжнародна науково-практична конференція «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства»

29-30.10.2016 – ІІІ Міжнародний фестиваль тренінгів особистісного і професійного розвитку

28-29.10.2016 – всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації»

27.10.2016 – ІV Всеукраїнська науково-­практична Інтернет-­конференція «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСЛІДНО­ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»

25-27.10.2016 – Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2016» та Четверта Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu»

25-27.10.2016 – Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики»

5-7.10.2016 – Всеукраїнська науково-практична конференція “РІВНІСТЬ, ЛІДЕРСТВО, СПІЛКУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАГНЕННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: ҐЕНДЕРНИЙ ДИСКУРС”

5-6.10.2016 – Міжнародна науково-практична конференція «ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ. ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД»

29.09.2016 – ІІ Науково­-практична заочна конференція «Психолого­-педагогічні засади розвитку дитини в ігровій та навчальній діяльності»

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти