Орієнтири з питань методики формування математичних понять

29 червня 2021 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти в режимі відеоконференції на платформі Google Meet для учителів математики області проведено майстер-клас «Математичні поняття та методика їх формування». Провела майстер-клас методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів  Іванюк Тетяна Георгіївна.

Мета  проведення заходу – привернути увагу вчителів математики до важливості теми та пошуку шляхів розв’язання проблеми формування системи математичних понять для забезпечення ґрунтовних теоретичних знань та формування практичних умінь школярів з математики. Необхідність проведення заходу з даної теми також зумовлена тим, що на сучасному етапі питання розвитку понятійного апарату учнів втратило пріоритетну функцію та, як наслідок, не затребуване повною мірою в практичній діяльності більшості педагогів.

Аналіз результатів ЗНО з математики, моніторингових досліджень сформованості  математичної компетентності випускників початкової школи та математичної грамотності 15-річних школярів в рамках дослідження PISA –  2018 демонструє  проблеми в оволодінні учнями низкою математичних понять, що унеможливлює виконання пропонованих завдань. Труднощі засвоєння понять учнями, які мають слабку підготовку, пояснюються передусім невмінням виокремлювати істотні властивості об’єктів і абстрагуватись від неістотних. У зв’язку з цим учні роблять неправомірні узагальнення, інакше кажучи, генералізацію неістотних властивостей.

Тетяна Георгіївна розглянула види понять, їх характерні ознаки; привернула увагу учасників до процесу формування понять, способів означення понять, введення та використання математичних термінів. Вчителі розглянули основні методи введення математичних понять, зокрема: конкретно-індуктивний, абстрактно-дедуктивний та комбінований.

У процесі формування математичних понять учні припускаються помилок, самостійно виявляючи істотні властивості у разі формуван­ня поняття конкретно-індуктивним методом і формулюючи означення, якщо їх уже введено. При цьому учні часто не помічають деяких істот­них властивостей або умов, невдало вибирають або взагалі пропуска­ють родове поняття. Найефективніше названі помилки виправляти за допомогою контрприкладів, які допомагають не тільки краще усвідомити істотні властивості понять, а й міцніше запам’ятати їх. Під час проведення майстер-класу учасники розглядали завдання на використання контрприкладів у ході формування понять, зупинились на вимогах щодо їх формулювання.

Методист продемонструвала різні підходи до введення означення понять та їх графічного представлення. Тетяна Георгіївна зосередила увагу учасників на застосуванні сучасних методів формування понять на уроках, доцільності їх використання, зокрема під час вивчення складних та громіздких тем курсів геометрії  та алгебри і початків аналізу. В ході проведення майстер-класу спікер навела приклади прийомів розумової діяльності, які мають назву «ана­ліз через синтез», або переосмислення елементів задачі з погляду різних понять, розробленої вітчизняними науковцями та практиками. Також  методист продемонструвала досвід зарубіжних колег з даного питання,  представила авторські методики.

Учасники узгодили ряд рекомендацій з використання прийомів та методів формування понятійного апарату у процесі вивчення математики, які ще в  недостатній мірі присутні в практичній діяльності вчителів.

Сподіваємось, що учасникам майстер-класу стане в нагоді  практичний досвід та окремі нестандартні підходи до формування математичних понять.

Матеріали майстер-класу представлено у віртуальному методичному кабінеті «Педагогічна майстерня математики».

 

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти