Реалізація принципу наступності у процесі навчання математики – необхідна умова забезпечення якості шкільної математичної освіти

Відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО 24 червня 2021  року у режимі відеоконференції на платформі Google Meet  проведено проблемний семінар «Реалізація принципу наступності у процесі навчання математики – необхідна умова забезпечення якості шкільної математичної освіти». Захід проведено з метою підготовки педагогів до впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти та створення умов для ефективного та комфортного переходу дітей із початкової ланки НУШ до основної школи, збереження цілісності у змісті предмету та його викладанні.  До проведення проблемного семінару активно долучились науковці Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, творчі учителі області.

Методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО Іванюк Тетяна Георгіївна наголосила, що в Законі України про освіту наступність розглядається як передумова, що уможливлює неперервність здобуття знань, забезпечує взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання й розвитку з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях освіти. Методист охарактеризувала основні зміни у змісті навчального матеріалу курсу математики початкової школи та порекомендувала шляхи досягнення оптимальних результатів у забезпеченні наступності між початковою й основною школою. Також Тетяна Георгіївна наголосила, що на сучасному етапі потребує удосконалення методика реалізації принципу наступності у вивченні алгебраїчного матеріалу в основній школі з урахуванням компетентнісного підходу. Методист привернула увагу до якості математичних знань учнів, що є підґрунтям для засвоєння системи принципів і структур, які складають  основу шкільних дисциплін.

Завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО,  доцент, кандидат педагогічних наук  Кавецький  Віктор Євгенович ознайомив учасників проблемного семінару з математичною компетентністю як необхідною умовою успішної самореалізації особистості в сучасному суспільстві. Віктор Євгенович охарактеризував види ключових компетентностей та шляхи їх формування у розрізі професійного стандарту учителя закладу освіти  а також на різних етапах індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти. Також науковець зауважив, що для покращення процесу наступності в шкільному курсі вивчення математики вчитель повинен формувати мотиви, які б спиралися на попередні досягнення, на потенціальні можливості та на особливості найближчого майбутнього школяра.

З моделями змішаного навчання, які будуть ефективними  під час вивчення математики ознайомив учасників заходу Колодійчук Олег Ярославович, викладач кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО, кандидат педагогічних наук. Олег Ярославович охарактеризував кожну з моделей та надав дієві інструкції щодо їх впровадження. Педагоги отримали вичерпну та змістовну інформацію щодо організації та проведення навчальних занять у ротаційних моделях, зокрема використання моделі «Перевернутий клас», індивідуальних ротацій. Науковець порекомендував учителям як обрати модель змішаного навчання відповідно до поставленої мети уроку,  предметної готовності  учнів, їх вікових та психологічних особливостей.

Методист, в. о. завідувача центру моніторингу якості освіти, ЗНО та аналітичної діяльності ТОКІППО Онищук Людмила Зіновіївна розглянула питання якості сформованості математичної компетентності випускників початкової школи за результатами моніторингових досліджень, проведених УЦОЯО. Людмила Зіновіївна ознайомила присутніх з  інструментами вимірювання математичної компетентності; здійснила  аналіз результатів оцінювання випускників початкової школи з математики, зокрема у зв’язку з даними анкетувань, а також представила зразки тестових завдань, використаних на основному етапі моніторингового дослідження, з усіма статистичними та психометричними характеристиками. Методист порекомендувала педагогом на початку навчального року провести діагностичне  оцінювання математичної компетентності учнів 5-х класів, використавши розроблені та представлені навчальні матеріали.

Широкі можливості для інноваційної діяльності вчителя математики відкриває перспектива створення інформаційного освітнього простору з допомогою технологій мобільного навчання. Із системами і засобами дистанційного та змішаного навчання математики  а також із практичним їх використанням ознайомила учасників в ході проведення майстер-класу Штокало Марія Леонідівна, заступник директора Тернопільської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов, фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2021». Під час інтерактивних вправ, які проводила Марія Леонідівна ,  вчителі ознайомились та мали нагоду опанувати техніку  застосування технологій BYOD (bring your own device) і SMART.

Організатори заходу привернули увагу учасників семінару до першочергових завдань, окреслених переходом на новий рівень освіти, обговорили напрями подальшої співпраці з питань реалізації пріоритетних завдань державної політики з розвитку шкільної математичної освіти області та забезпечення принципу наступності на усіх її етапах; виробили ряд рекомендацій.

Матеріали проблемного семінару учителів математики розміщено у віртуальному методичному кабінеті  «Педагогічна майстерня математики».

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти