Психолого-методичні умови якісної підготовки до складання ДПА/ЗНО з математики

16 червня 2021 року в режимі онлайн-зв’язку на платформі  Google Meet для вчителів математики області проведено тренінг на тему «Психолого-методичні умови якісної підготовки до складання ДПА/ЗНО з математики». Організатори заходу мали на меті привернути увагу педагогів до ключових моментів ЗНО з математики 2021 року, здійснити аналіз виконання учнями завдань сертифікаційної роботи, зробити окремі висновки, що дасть змогу завчасно розпочати роботу з підготовки школярів до складання ДПА/ЗНО з математики у 2022 році, працювати з тестовими зошитами та бланками відповідей, розподіляти час на виконання тестів різної складності.

Методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Іванюк Тетяна Георгіївна здійснила характеристику завдань сертифікаційних робіт рівня стандарту (субтесту) та профільного рівня  відповідно до вимог програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики; ознайомила із схемами та критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Тетяна Георгіївна звернула увагу колег на організацію повторення вивченого та зупинилась на методичних підходах підготовки учнів до успішного складання ДПА з математики. На прикладах завдань минулорічних сесій ЗНО з математики методист зазначила ключові акценти, на які потрібно звернути увагу  учасників,  щоб уникнути прикрих помилок під час тестування. Спікер запропонувала ряд задач, які викликають особливі труднощі у випускників. Учасники мали можливість проаналізувати пропонований навчальний контент, дати оцінку розв’язкам, зробити висновки.

Для успішного складання ДПА/ЗНО велике значення має не лише високий рівень володіння навчальним матеріалом, але й психологічна готовність випускників до участі в іспиті. Завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук Кавецький Віктор Євгенович звернув увагу учасників на психологічні чинники в забезпеченні готовності учнів та формування досвіду забезпечення психологічної готовності учнів до складання ЗНО; вміння використовувати психологічні знання в роботі з учнями. Учасники тренінгу обговорили основні чинники, з якими зустрічаються випускники під час підготовки та у ході складання зовнішнього незалежного оцінювання, окреслили ймовірні шляхи формування  психологічних якостей, умінь і навичок у здобувачів освіти, які сприятимуть підвищенню ефективності підготовки та проходження ЗНО.

Захід пройшов у формі відкритого діалогу: учасники  ставили організаторам запитання, активно обговорювали ефективні підходи до організації навчального процесу з математики, обмінювались   думками.

Захід відбувся 16 червня, а вже 19 червня Український центр  оцінювання якості освіти оголосив результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Пороговий бал «склав/не склав» для тесту ЗНО профільного рівня з математики встановлений на рівні 10 тестових балів. Водночас вказано, що 31% учасників ЗНО з математики не подолали поріг, тобто не змогли набрати  10 балів за правильно виконані завдання. Сумна статистика вкотре доводить, що рівень математичної освіти є неприпустимо низьким. Введення протиепідеміологічних заходів щодо запобігання Covid-19 та перехід на дистанційну форму навчання вочевидь відобразилось на рівні математичних знань випускників, однак  цього року ДПА/ЗНО з математики учні складали за бажанням, отримані результати стосувались вмотивованої та підготовленої категорії випускників. Тож варто усім зробити висновки та спланувати дії. Для вирішення проблем важливо не гаяти часу.

Матеріали, які допоможуть у підготовці школярів до ДПА/ЗНО з математики розміщено у віртуальному методичному кабінеті «Педагогічна майстерня математики».

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти