Час професійного зростання

Вихователь! Щось дивовижне, добре і величне, трішечки магічне криється у цьому слові. Мабуть, основною причиною цього є велика любов до своєї професії, висока відповідальність до кожного проголошеного слова, до кожного кроку, що робить педагог. Адже вихователь – це скульптор дитячих душ, і кожен рух, кожне слово, кожна дія творять свою справу у створенні справжніх шедеврів.

Кожна ступінь освіти носить свій функціональний тягар і не менш важливий та складний у дошкільній освіті. Завдання педагога в дошкільній освіті не лише дати знання, вміння та навички, а й постійно прищеплювати й примножувати любов до життя, навчити дітей долати труднощі й пожинати гарні плоди своєї праці, вміти отримувати задоволення від своєї справи, що несе добро й красу людям. На всіх етапах розвитку освіти актуальною завжди була, є і буде робота з вихователями-початківцями. Сьогоднішній початківець – майбутнє України, і саме від педагогічного колективу, в який приходять молоді педагоги, залежить їх професійне становлення. Для того, щоб початківець став майстром, необхідно створити йому всі умови, надати методичну допомогу, стимулювати його творчість і активність.

Саме про це молоді вихователі ЗДО області мали можливість почути на онлайн-засіданні школи молодого вихователя, яке 14 червня цього (2021) року відбулось в онлайн просторі Тернопільського ОКІППО (платформа GoogleMeet).

Презентували школу молодого вихователя «Час професійного розвитку»  методисти відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО Бачинська Н.Я., Зубаль І.М., які зазначили про важливість сприяння професійному становленню та надання методичної допомоги молодим вихователям; про формування потреби в безперервній освіті, про стимулювання самоосвітньої роботи молодих педагогів і формування професійних умінь і навичок молодих спеціалістів, відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і практики.

Кавецький В.Є., в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, доцент, кандидат педагогічних наук ознайомив молодих спеціалістів із темою «Професійна і особистісна самореалізація педагога». Мова йшла про залежність вихователя як особистості і як професіонала від повноцінного психічного і особистісного розвитку дітей, розвитку їх мотивів і потреб, інтересів і нахилів, самостійного творчого мислення, їх самосвідомості, соціальної активності.

Про проєкт превентивної освіти «Вчимося жити разом» розповіла учасникам Кучер Л.А., методист лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування. Перелік ключових понять, що охоплюють проблему становлення у дитини дошкільного віку основної компетентності, рекомендації  молодим вихователям ЗДО щодо конкретизування проявів сформованості життєвих навичок ефективної взаємодії дитини з іншими людьми, і багато інших питань розглядалось по темі під час зустрічі.

Як саме подружити STREAM-освіту і ЗДО, шляхи реалізації у закладах продемонструвала на практиці (проєкт «Економний кран») Зубаль І.М., методист відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО.

Про надання освітніх послуг, що забезпечує формування громадянської соціальної та загальнокультурної компетентностей вихователя закладу дошкільної освіти на основі засвоєння ними базових фінансових знань, відпрацювання практичних навичок фінансової, споживчої культури та навиків підприємництва через інноваційні інструменти навчання в умовах запровадження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) і про відповідність до вимог сучасного освітнього процесу згідно фінансової грамотності розповіла Криховець-Хом’як Л.Я., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів.

Питання сталого розвитку, рекомендації щодо позиції і ролі вихователя в освітньому процесі для сталого розвитку, як сформувати в дітей нові моделі поведінки, звички, стиль життя тощо проінформувала учасників Бачинська Н.Я., методист відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО.

Про інтегрований наскрізний курс «Культура добросусідства» як інструмент формування соціальної компетентності та її використання в роботі ЗДО розповіла Голуб М.Я., методист центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти. Вона зазначила, що «Культура добросусідства» передбачає формування в здобувачів освіти високого рівня толерантності та пріоритетності загальнолюдських цінностей, наголосила на рівності всіх людей незалежно від статусу, етнічної та релігійної належності, вивчення спільного й відмінного у традиціях і культурах різних народів.

На завершення заходу учасники познайомились між собою за допомогою дошки Padlet. Відбулось  формування пар молодих вихователів для взаємної підтримки, обговорення та узгодження правил взаємодії в парах.

Більш детальну інформацію про онлайн засідання школи молодого вихователя та інформаційні ресурси можна знайти на блозі «Дошкільна освіта Тернопільської області https://zdo-tokippo.blogspot.com/

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти