Семінар-тренінг для вчителів природничо-математичних дисциплін «Розв’язування компетентнісних задач за допомогою комп’ютерного моделювання»

21 травня 2021 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на платформі сервісу Google Meet, відбувся семінар-тренінг для вчителів природничо-математичних дисциплін «Розв’язування компетентнісних задач за допомогою комп’ютерного моделювання». Метою тренінгу було підвищити рівень компетентності вчителів природничо-математичного циклу щодо використання інтерактивних комп’ютерних моделей для формування в учнів навичок, пов’язаних з дослідженнями при вивченні природничих наук у середній школі, створення мотивації вчителів природничо-математичних наук використовувати інтерактивні комп’ютерні моделі; ознайомити педагогів з сайтами та особливостями використання, завантаження комп’ютерних симуляцій різних типів та методичних матеріалів до них, здійснити обмін досвідом щодо використання інтерактивних комп’ютерних моделей.

В умовах інформаційного суспільства з урахуванням вимог світових стандартів та ринку праці особливої актуальності набуває проблема формування професійної компетентності майбутніх випускників. Високотехнологічні досягнення впроваджуються не тільки в ІТ-сферу, економіку, а й в освіту. Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах діяльнісного підходу, що спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Саме комп’ютерні симуляції, одночасно з підтримкою та розвитком традиційних форм навчання можуть стати одним з основних видів навчання, бо саме вони мають усе необхідне, щоб мотивувати учнів до отримання нових знань.

Питанню використання цифрових ресурсів та мобільних додатків для проведення навчальних досліджень на уроках природничо-математичного циклу був присвячений виступ методиста центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти Німко Наталії Михайлівни. Олексюк Олеся Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри змісту і методик навчальних дисциплін ОКІППО  обговорила з учасниками семінару питання формування компетентностей учнів з комп’ютерного моделювання на уроках природничо-математичного за допомогою системи Desmos. З досвідом складання моделей математичних задач з використанням Gеogebra поділилася вчитель математики школи №9 м.Тернополя Палац Галина Романівна. Як активізувати дослідницьку діяльність за допомогою комп’ютерного моделювання на уроках хімії розповів вчитель хімії Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст., консультант центру ПРПП Великоберезовицької ОТГ Гайдук Дмитро Володимирович. Практичні завдання, матеріали виступів,  каталог ресурсів з комп’ютерного моделювання розміщені в ClassRoom. Методичні рекомендації щодо використання віртуальних лабораторій та мобільних додатків для комп’ютерного моделювання надали завідувач центру інформатики, ІКТ та ДО Кривокульський Любомир Євстахович та методист центру Німко Наталія Михайлівна.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти