Математика і сучасне суспільство. Математична освіта на межі тисячоліть

Відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО 19 квітня 2021  року у режимі відеоконференції на платформі Google Meet  проведено науково-практичну конференцію «Математика і сучасне суспільство. Математична освіта на межі тисячоліть». Захід приурочений Року математичної освіти в Україні. У проведенні науково-практичної конференції активну участь взяли науковці Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, творчі учителі області.

Розпочала захід методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО Іванюк Тетяна Георгіївна, яка зауважила, що математичні знання є підґрунтям для засвоєння системи принципів і структур, що складають  основу дисциплін, які вивчаються у школі. Тетяна Георгіївна охарактеризувала історичні віхи становлення математичної науки, звернула увагу на чинники, які впливають на розвиток шкільної математики, і від того, який із цих чинників домінує в суспільній свідомості в той чи інший історичний проміжок часу, залежить орієнтація цілей навчання, визначення освітніх орієнтирів. Методист зауважила, що останні десятиліття суспільство втратило інтерес до математики. Тож головне завдання, яке потребує нагального розв’язання, полягає у зміні відношення до шкільної математики, усвідомлення того, що математична освіта є головним індикатором готовності суспільства до прогресивних змін.

Завідувач кафедри педагогіки і психології  та інклюзивної освіти ТОКІППО, доцент, кандидат педагогічних наук Кавецький Віктор Євгенович розглянув математичну компетентність як необхідну умову успішної самореалізації особистості в сучасному суспільстві. Насамперед,  науковець зауважив, що математика це спосіб мислення людини. «Іншими словами, людина, яка використовує інструментарій цієї науки може набагато глибше розуміти світ і під дещо іншим кутом дивитися на навколишні речі», – наголосив Віктор Євгенович.

З теоретико-методичними аспектами використання міжпредметних зв’язків під час викладання математики у закладах загальної середньої освіти ознайомив учасників заходу Колодійчук Олег Ярославович, викладач кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО, кандидат педагогічних наук. Процес інтеграції змісту навчальних предметів вимагає виконання певних умов: розуміння принципів здійснення міжпредметних зв’язків, усвідомлення значущості інтегративного навчання для життєдіяльності учнів; створення сприятливого навчального середовища; координації дій усіх учасників освітнього процесу. Педагоги отримали вичерпну та змістовну інформацію щодо використання класифікації міжпредметних зв’язків для створення інтегрованих занять, здійснення внутрішньо- та міжгалузевого інтегрування навчальних предметів, формування компетентностей, зокрема системного мислення, вирішення проблем, синтезу знань, екстраполювання отриманих знань.

З новими ролями  вчителя математики та організацією самоменджменту ознайомила учасників конференції  Бабовал Надія Ростиславівна, доцент, викладач кафедри  менеджменту і методології освіти ТОКІППО, кандидат економічних наук. Надія Ростиславівна представила педагогам основні напрямки реалізації Професійного стандарту вчителя закладу загальної середньої освіти, акцентувала увагу на індикаторах сформованості  компетентностей педагогів.

Одним із напрямів інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM, завдяки якій учні розвивають логічне мислення, наукову та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. Із шляхами упровадження елементів STEM-освіти в навчальний процес з математики та з метою формування ключових компетентностей школярів ознайомила учасників заходу доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО, кандидат педагогічних наук Олексюк Олеся Романівна.  Науковець зазначила підходи до оволодіння STEM методикою, у центрі уваги якої знаходиться практичне завдання або проблема, зауважила на впровадженні міжпредметної інтеграції на основі інформаційних технологій та важливості формування інноваційного стилю мислення.

Вивчення життя і творчості видатних математиків сприяє вихованню почуття патріотизму, культури поведінки, узагальнює культуру мислення, дисциплінує її, виховує об’єктивність, інтелектуальну чесність, і таким чином сприяє формуванню наукового світогляду. Багато визначних математиків стали зразками щирої відданості науці, патріотами свого народу. Про життєвий та професійний шлях видатного математика Тернопільщини розповіла у виступі «Трансформація ідей славетного українського математика Мирона Зарицького  у формуванні математичної компетентності учнів» Васюля Ірина Богданівна, учитель математики та інформатики Новосільської  ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М. Зарицького Скориківської сільської ради.

Серкіз  Людмила  Олександрівна, учитель математики Тернопільської  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 імені Б. Лепкого  представила учасникам практичний досвід організації позакласної роботи з математики  в умовах  дистанційного навчання. Людмила Олександрівна зауважила на мотиваційну складову у навчанні математики як важливий компонент досягнення очікуваних результатів пізнавальної діяльності школярів.

Організатори  привернули увагу учасників до першочергових завдань, окреслених Роком математичної освіти, обговорили напрями співпраці з питань реалізації пріоритетних завдань державної політики з розвитку шкільної математичної освіти області та виробили ряд рекомендацій.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти