Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вельмишановні колеги!

 

Запрошуємо ВАС узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»

Конференція відбудеться 27 вересня 2018 р. Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Передбачається робота за такими напрямами:

  1. Історичні витоки та формування лемківської етнічної групи української нації.
  2. Історія виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя,

Любачівщини, Західної Бойківщини.

  1. Спогади суччасників про виселення українців з Лемківщини, Надсяння,

Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини.

  1. Ставлення нацистського та радянського окупаційних режимів до українців з

Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної

Бойківщини.

  1. Великі дослідники культури лемків.
  2. Особливості розвитку культури лемків.

Матеріали конференції (тези, статті) будуть видані окремим електронним збірником.

Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 10 вересня 2018 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com.

Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику:

Обсяг тез – до 10 тис. знаків

Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому правому куті (від поля) УДК, П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, та/або учене звання (за наявності), місце роботи/навчання, місце проживання. Нижче великими літерами напівжирним   шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст, нижче великими літерами напівжирним шрифтом – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ,    далі – пронумерований список джерел та літератури.

Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами.

Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» – не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.

Вимоги до оформлення статті для публікації у фаховому виданні з історії:

Обсяг статті – до 45 тис. знаків.

Детальні умови оформлення статті до фахових видань з історії та педагогіки надаються за запитом на електронну пошту tocippo@gmail.com.

Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь (за наявності) та/або вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc .

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним вище вимогам.

Ті, хто бажає надрукувати статтю у фаховому виданні обов’язково мають надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.

 

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до відповідального секретаря конференції Янюка Івана Федоровича, тел. 098-12-74-115.

E-mail: tocippo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді:

УДК 94 (477)

Петренко П. П.,

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Тернопільського національного педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка

Назва

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Заявка на участь (повні відомості про автора):

ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:

Посада:

Курс, рік навчання (для тих, хто навчається):

Вчений ступінь (за наявності):

Вчене звання (за наявності):

Напрямок (секція):

Назва тез / доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Контактна інформація:

Адреса, на яку надсилати збірник тез конференції:

Форма участі у конференції (очна/заочна).

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти