Другі Ґеретівські читання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА МОН УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тернопільська обласна організація

Національної спілки краєзнавців України

 

Інформаційне повідомлення

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції, що приурочена до Дня народження Ігоря Ґерети.

 

 Другі Ґеретівські читання

Конференція відбудеться 26 вересня 2018 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Передбачаються наступні напрямки роботи конференції:

Суспільствознавчий напрям:

 1. Історичні науки
 2. Філологічні науки
 3. Філософські науки
 4. Педагогічні науки
 5. Психологічні науки

Природничо-математичний напрям:

 1. Астрономія та фізика
 2. Математика
 3. Хімія та біологія
 4. Географія та екологія
 5. Медицина та лікарська справа
 6. Інформатика та інформаційні технології

За результатами конференції планується видання збірника тез. Окремо можлива подача статей учасників конференції до фахового видання з відповідної тематики.

Можлива заочна участь у конференції.

Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 20 вересня 2018 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 100 грн для часткового покриття витрат на проведення конференції та випуск збірника тез.

Проживання та харчування – за рахунок учасників конференції. Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить 62 грн за добу.

Вартість публікації статей у фаховому виданні з історії – 30 грн за одну сторінку, з педагогіки – 300 грн (незалежно від обсягу статті).

Оплату організаційного внеску здійснювати на рахунок Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти: 31551201147804 ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, ЄДРПОУ 02139788.

Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику:

Обсяг тез – до 10 тис. знаків

Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому правому куті (від поля) УДК, П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи/навчання, місто проживання. Нижче великими літерами напівжирним   шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст, нижче великими літерами напівжирним шрифтом – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ,    далі – пронумерований список джерел та літератури.

Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами.

Вимоги до оформлення статті для публікації у фаховому виданні з історії:

Обсяг статті – до 45 тис знаків.

За детальними умовами оформлення статті до фахових видань з історії та педагогіки пишіть на електронну пошту організаційного комітету і Вам надішлють перелік вимог до статті окремим файлом.

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад не допускається).

Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» – не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.

Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc .

Оплату проводити після підтвердження прийняття статті/тез організаторами. Для підтвердження оплати тез доповіді надіслати сканований варіант квитанції (чеку) на e-mail tocippo@gmail.com

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах, несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним вище вимогам.

Ті, хто бажає надрукувати статтю у фаховому виданні обов’язково мають надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.

 

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до Янюка Івана Федоровича, відповідального секретаря конференції, тел. 098-12-74-115.

E-mail: tocippo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді:

УДК 94 (477)

Петренко П. П.,

кандидат історичних наук, доцент кафедри

змісту і методик навчальних предметів

Тернопільського обласного

комунального інституту післядипломної

педагогічної освіти

Назва

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Заявка на участь (повні відомості про автора):

ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:

Посада:

Курс, рік навчання (для тих, хто навчається):

Вчений ступінь (за наявності):

Вчене звання (за наявності):

Напрямок (секція):

Назва тез / доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Контактна інформація:

Адреса, на яку надсилати збірник тез конференції:

Форма участі у конференції (очна/заочна).

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти