Всеукраїнська науково-практична конференція «Національно-визвольний рух українців у ХХ ст.»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА МОН УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

 

Інформаційне повідомлення

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо ВАС узяти участь

у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції,

приуроченої 75-річчю утворення Української дивізії «Галичина» та 100-річчю утворення Гетьманату П. Скоропадського.

 

«Національно-визвольний рух українців у ХХ ст.»

 

Конференція відбудеться 4 травня 2018 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Передбачається робота за такими напрямами:

  1. Проблема інтерпретації діяльності дивізії «Галичина» в історичному дискурсі.
  2. Трансформація парадигми української державності упродовж ХХ–ХХІ ст.
  3. Українська національна революція 1917-1921 рр. в історико-цивілізаційному контексті.
  4. Питання патріотичного виховання учнів на прикладі героїв національно-визвольних змагань українського народу.
  5. Особливості становлення та розвитку освіти і науки доби Гетьманату Павла Скоропадського.
  6. Українська культура і мистецтво в умовах революційних зрушень та військових лихоліть.
  7. Український повстанський рух у ХХ ст.
  8. Роль націоналістичних рухів в українському державотворенні.

 

Матеріали конференції (тези, статті) будуть видані окремим збірником до початку конференції.

Можлива заочна участь у конференції.

Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 10 квітня 2018 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 100 грн для часткового покриття витрат на проведення конференції та випуск збірника наукових статей і тез учасників конференції.

Проживання, проїзд та харчування – за рахунок учасників конференції. Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить орієнтовно 89 грн за добу.

Вартість публікації статей у фаховому виданні з історії – 30 грн за одну сторінку, з педагогіки – 300 грн (незалежно від обсягу статті).

Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику:

Обсяг тез – до 10 тис. знаків

Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому правому куті (від поля) УДК, П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи/навчання, місце проживання. Нижче великими літерами напівжирним   шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст, нижче великими літерами напівжирним шрифтом – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ,    далі – пронумерований список джерел та літератури.

Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами.

Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» – не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.

Вимоги до оформлення статті для публікації у фаховому виданні з історії:

Обсяг статті – до 45 тис. знаків.

Детальні умови оформлення статті до фахових видань з історії та педагогіки надаються за запитом на електронну пошту tocippo@gmail.com.

Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc .

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним вище вимогам.

Ті, хто бажає надрукувати статтю у фаховому виданні обов’язково мають надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.

 

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до відповідального секретаря конференції Янюка Івана Федоровича, тел. 098-12-74-115.

E-mail: tocippo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді:

УДК 94 (477)

Петренко П. П.,

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Тернопільського національного педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка

Назва

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Заявка на участь (повні відомості про автора):

ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:

Посада:

Курс, рік навчання (для тих, хто навчається):

Вчений ступінь (за наявності):

Вчене звання (за наявності):

Напрямок (секція):

Назва тез / доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Контактна інформація:

Адреса, на яку надсилати збірник тез конференції:

Форма участі у конференції (очна/заочна).

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти