Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська національна революція 1917–1921 рр.: історико-цивілізаційний та національно-патріотичний контексти»

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

Інформаційне повідомлення

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо ВАС узяти участь

у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції,

приуроченої 100-річчю Української державності та подвигу Героїв Крут

 

«Українська національна революція 1917–1921 рр.: історико-цивілізаційний та національно-патріотичний контексти»

 

Конференція відбудеться 30 січня 2017 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Передбачається робота за такими напрямами:

  1. Подвиг героїв Крут – приклад патріотизму для сучасної молоді.
  2. Трансформація парадигми української державності упродовж ХХ ст.
  3. Українська національна революція 1917-1921 рр. в історико-цивілізаційному контексті
  4. Інтерпретація подій Української національної революції 1917-1921 рр. у контексті національно-патріотичного виховання української молоді.
  5. Події Української національної революції 1917-1921 рр. у теорії та методиці викладання суспільствознавчих дисциплін.
  6. Українська культура і мистецтво в умовах революційних зрушень.
  7. Трансформація соціальних систем на революційному зламі.
  8. Україна на зламі тисячоліть: історичні та цивілізаційні виклики.
  9. Роль націоналістичних рухів в українському державотворенні.

 

Матеріали конференції (тези, статті) будуть видані окремим збірником.

Можлива заочна участь у конференції.

Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 27 січня 2017 року з позначкою «Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com.

Публікація тез конференції здійснюється за рахунок організаторів.

Проживання та харчування – за рахунок учасників конференції. Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить орієнтовно 75 грн за добу.

Вартість публікації статей у фаховому виданні з історії – 30 грн за одну сторінку, з педагогіки – 300 грн (незалежно від обсягу статті).

Вимоги до оформлення тез доповіді для публікації у збірнику:

Обсяг тез – до 10 тис. знаків

Послідовність розміщення елементів тез доповіді: у верхньому правому куті (від поля) УДК, П.І.Б. автора (повністю), науковий ступінь, та/або учене звання (за наявності), місце роботи/навчання, місце проживання. Нижче великими літерами напівжирним   шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст, нижче великими літерами напівжирним шрифтом – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ,    далі – пронумерований список джерел та літератури.

Рукопис має бути відредагованим, оскільки за мовностилістичний рівень написання тексту відповідає автор. Посилання на джерела оформляти згідно з чинними вимогами.

Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» – не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.

Вимоги до оформлення статті для публікації у фаховому виданні з історії:

Обсяг статті – до 45 тис. знаків.

Детальні умови оформлення статті до фахових видань з історії та педагогіки надаються за запитом на електронну пошту tocippo@gmail.com.

Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь (за наявності) та/або вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Для статті з позначкою “st”, для тез – “tz”. Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc .

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті/тезах несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті/тези, які не відповідають наведеним вище вимогам.

Ті, хто бажає надрукувати статтю у фаховому виданні обов’язково мають надіслати тези доповіді для збірника матеріалів конференції.

 

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до відповідального секретаря конференції Янюка Івана Федоровича, тел. 098-12-74-115.

E-mail: tocippo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді:

УДК 94 (477)

Петренко П. П.,

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Тернопільського національного педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка

Назва

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Заявка на участь (повні відомості про автора):

ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:

Посада:

Курс, рік навчання (для тих, хто навчається):

Вчений ступінь (за наявності):

Вчене звання (за наявності):

Напрямок (секція):

Назва тез / доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Контактна інформація:

Адреса, на яку надсилати збірник тез конференції:

Форма участі у конференції (очна/заочна).

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти