2015 рік

У фонди науково-педагогічної бібліотеки ТОКІППО надійшли нові видання :

1. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; а наук. ред.. Є. Р. Чернишової ; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014 . – 230 с.
2. Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти : Зміст, організаційні форми, технології : наук. посіб./ авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред.. Є. Р. Чернишової ; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014 . – 318 с.
3. Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах трансформаційних змін в освіті : кол. моногр. / Є. Р. Чернишова,Л .М. Колосова, Н . В. Любченко, М .Е . Морозова ; за наук. ред. Є. Р. Чернишової . – Луцьк : Вежа-Друк, 2015 . – 296 с.
4. Соціально – психологічна підтримка освітніх реформ : методичний посібник / за ред.. П .Д . Фролова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології . – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012 . – 88 с .
5. Патріотичне виховання в сучасних навчальних закладах / упоряд. Ж .М . Сташко . – К.: «Вид. група «Шк. світ», 2015 . – 120 с .
6. Копач С. Національно-патріотичне виховання : накази / С .О. Копач, І .  . Стеценко; упоряд. М . Голубенко . – К . : Редакції газет з управління освітою, 2014 . – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
7. Миронюк Г . Основи здоров’я . Уроки за новою програмою. 7 клас / Г . Миронюк, Л . Медведєва . – К. : «Вид. дім «Перше вересня», 2015 . – 112 с . – (Бібліотека «Шкільного світу»).
8. Світова література. Уроки . 7-й клас. / За заг. Ред. О . Бондаренко, О . Чмигової . – К. : «Видавничий дім «Перше вересня», 2015 . –216 с . – (Бібліотека «Шкільного світу»).
9. Шевцова Є . В. Історія України . Уроки . 7-й клас / Є . В . Шевцова . – К. : «Вид. дім «Перше вересня», 2015 . – 192 с . – (Бібліотека «Шкільного світу»).
10.  Школа.  2015.  № 2. (Спецвипуск "Коли поруч війна": Інструкції, правила та норми поведінки в особливий час).
    Дана література представлена на виставці «Нові надходження»,  яка розгорнута  у читальному залі бібліотеки.
 

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти